Sureon

Sureon is de onafhankelijke assurantiemakelaar voor het MKB en haar personeelsleden. Wij staan voor maatwerk en dus persoonlijk contact. Het inventariseren en analyseren van uw risico`s is de basis van elk adviestraject. Na de analyse van uw risico`s kunnen wij u gedegen adviseren en tot een oplossing komen voor continuïteitsbedreigende risico`s.