Buurtpreventie

’t Oude Centrum Roosendaal

MOLENSTRAAT – BURGEMEESTER PRINSENSINGEL – BRUGSTRAAT

inclusief het gehele gebied OLIEMOLEN

 

 

Aan alle bewoners van bovengenoemd gebied,

 

In toenemende mate wordt u als bewoner geconfronteerd met zaken die het woongenot en de leefomgeving verstoren. Overlast wordt onder andere veroorzaakt door het illegaal storten van afval, het rondhangen van groepjes jeugd, dealende en drugs gebruikende personen, lawaai vanuit woningen, foutief geparkeerde auto’s enz. enz.

Ongetwijfeld zult u een of meerdere van deze zaken herkennen.

 

Een aantal bewoners is bereid om, in samenwerking met de politie, de wijkmanager en de Coördinator Buurtbemiddeling en Buurtpreventie Traverse, een buurtpreventieteam op te zetten om aan de slag te gaan met de gesignaleerde problemen.

 

Uw bijdrage, op welke manier dan ook, is van groot belang om de zaken succesvol te kunnen aanpakken. Wij willen daarom graag met u in overleg om de door u geconstateerde overlast te inventariseren. Daarnaast willen we het “Buurtpreventieteam ’t Oude Centrum” oprichten.

 

Wij nodigen u daarom van harte uit voor een informatiebijeenkomst op 14 juli aanstaande, aanvang 19:00 uur, locatie Oliemolen 124a

 

Op deze informatieavond zullen zowel de wijkagent, de wijkmanager als een vertegenwoordiger van Traverse aanwezig zijn om toelichting te geven op ieders rol (bewoners, buurpreventieteam, politie, gemeente) en om uw vragen te beantwoorden.

 

U kunt zich aanmelden voor deze avond via een van onderstaande personen:

Ton van de Geijn,    06 2274 6027,         e-mail: ton.vd.geijn.@kpnmail.nl

Piet Naalden,           06 5058 3318          e-mail: piet@naalden.com

 

 

We zien u graag op 14 juli,

 

Mede namens,

Wijkagent, Martin Jans

Wijkmanager, Claudia Noteboom

Coördinator Buurtpreventie, Pascal Vos

 

Ton van de Geijn