Bewonersplatform Centrum

Wat is het Bewonersplatform Centurm Roosendaal?
Het bewonersplatform is een stichting opgericht in 2002 op initiatief van de Gemeente Roosendaal.
Zij bestaan uit een aantal mensen, die belangeloos tijd en energie willen steken in zaken, die helpen de leefbaarheid in het centrum te verbeteren en werkt geheel zelfstandig. Zij vormt een gesprekspartner met de Gemeente.

Waarom een Bewonersplatform Centurm Roosendaal?
Het Platform heeft als doel de bewoners van het centrum te helpen bij het verbeteren van leefbaarheidproblemen, dit in samenwerking met de gemeente. Zij maakt daarvoor gebruik van de contacten die ze hebben en dragen idee? aan voor een oplossing. Ook de gemeente geven zij gevraagd en ongevraagd advies en vele andere instanties om zodoende knelpunten in het proces sneller terug te koppelen.

Wat kan het Platform voor U doen?
Het Platform heeft vele gesprekspartners, zoals Gemeente, Politie, Politieke partijen, Wooncorporaties en Maatschappelijke instellingen  De lijnen daar naar toe zijn vaak kort omdat het Platform weet wie ze moeten benaderen. Zodoende kunnen wij U er mee helpen.

Wat kunt U doen voor het Platform?
U kunt zich inzetten voor anderen, uw woonomgeving, en het algemeen belang van de bewoners van het centrum, of specialistische problemen helpen oplossen op juridisch, bouwtechnisch of sociaal vlak. Tevens kunt U deelnemen in de werkgroepen. De leden van de werkgroep zijn de ogen en oren en de adviesbaak van het platform. Wilt U meewerken, graag!

Wie is het Platform Centrum Roosendaal?
Het bewonersplatform is een stichting en heeft een stichtingsbestuur bestaande uit:

De huidige bestuursleden zijn:
André.Minses : voorzitter
Marcel de Beer: secretaris
Adie van Oosterhout: penningmeester

Het stichtingsbestuur komt een week vooraf aan de platform avond bij elkaar. Op de platformavonden ontvangen we sprekers van diverse organisaties die op de platformavond of bestuursvergadering willen inspreken. Dit kunnen zijn ambtenaren, SIW, de wijkagent, Aramis, enz De agenda zal bijtijds gemaild worden en is op de site te zien

Alle bestuursleden hebben een werkgroep onder hun hoede en blijven zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Wij zijn dan ook op zoek naar bestuursleden die onze stichting kan versterken.

Wij zijn te bereiken op:

Correspondentieadres:
BPC Roosendaal
postbus 289
4700 AG ROOSENDAAL
Email: info@bpcroosendaal.nl